Udrž si svou práci a získej povýšení! (4)

„…poslouchejte ve všem…ze srdce, v bázni Páně.“ Koloským 3:22

Udržení si práce a zasloužení si povýšení vyžaduje:
1) Iniciativu. Přemýšlej bez omezení. Nejlepší je zahodit stará omezení a požádat Boha o nová! Inteligence je více než jen IQ. Průměrný zaměstnanec, který je iniciativní, bude vždycky vynikat nad absolventem univerzity, i když on

Udrž si svou práci a získej povýšení! (3)

„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.“ Koloským 3:12

Úspěšnost ve tvém zaměstnání vyžaduje:
1) Vcítění se. Vždycky projevuj ohleduplnost vůči situacím, potřebám, pocitům a vnímání druhých lidí. Zkus si představit, jaké je být v jejich kůži. Tím zvýšíš jejich motivaci, zlepšíš pracovní prostředí

Udrž si svou práci a získej povýšení! (2)

„Snaž se získat moudrost…získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Psycholog Daniel Goleman říká ve své knize Emoční inteligence, že IQ má pouze z dvaceti procent zásluhu na tvém úspěchu. K tomu, aby sis udržel práci a zasloužil si povýšení, potřebuješ víc než inteligenci. Goleman navrhuje několik věcí, které ti mohou pomoci uspět v zaměstnání:

Udrž si svou práci a získej povýšení! (1)

„Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem…“ Přísloví 28:19

Dokonce i na přeplněném pracovním trhu je těžké najít „spolehlivou pomoc“. Takže když ji zaměstnavatelé najdou, dělají všechno pro to, aby si ji udrželi. Dokonce i během dlouhého ekonomického poklesu stále existují praktická pravidla, která zvyšují pravděpodobnost, že si udržíš práci a možná budeš

Vyhýbej se tomu!

„Nebude mi vzorem, co ničemník páchá.“ Žalm 101:3

Když měl faraón strach z nárůstu počtu izraelského obyvatelstva, řekl hebrejským porodním bábám: „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej…“ (2. Mojžíšova 1:16). V angličtině je pro slehnutí použito stejné slovo, které se používá k popisu