Odpověď na tvé starosti

„V moci jazyka je život i smrt…“ Přísloví 18:21

Tvoje slova ti buď pomáhají, nebo ubližují. Bible říká: „V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů“ (Přísloví 18:21). Staré rčení „najíš se svých slov“ je více než jen prázdná fráze, je to pravda! Prorok Jeremjáš píše:

Vykroč ve víře!

„Nač tu sedíme? Abychom zemřeli?“ 2. Královská 7:3

Pokud nebudeš ochoten riskovat, neuspěješ v životě. Ano, jsou časy, kdy je potřeba jednat bez rizika. Ale když se opatrnost stane životním stylem, zabředneš do průměrnosti a selhání, zatímco tě život bude míjet. Když skončíš modlitbu, hledání v Písmu a naslouchání Boží radě, musíš vykročit

Když se cítíš sklíčeně (2)

„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Únava: Staré rčení říká: „Nemůžeš pálit svíčku z obou konců“ V dnešní době jsme přešli od svíček k jaderné energii a málokdo ještě dbá na toto úsloví. Chceme větší domovy, přepychovější auta, exotičtější dovolené atd. Proto začínáme dříve, pracujeme usilovněji a končíme později. Potom se potácíme domů

Když se cítíš sklíčeně (1)

„…postavíme se…před tebe…a ve své soužení budeme k tobě volat, a ty nás vyslyšíš a zachráníš.“ 2. Paralipomenon 20:9

Jeden člen sboru se zeptal svého pastora: „Cítíte se někdy sklíčeně?“ „Jistě,“ odpověděl. „Co s tím děláte?“ zeptal se dále. „Znovu se vzchopím. Být dole není můj problém – zůstat tam, to je

Uveď svou víru v čin!

„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

Bible říká: „…víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jakub 2:17). Některé modlitby jsou vyslyšeny, jen když začneš jednat. Když se žena trpící krvácením chopila iniciativy, protlačila se davem a dotkla se lemu Ježíšova oděvu, řekl jí: „Buď dobré