Pozor na nesnášenlivost

„… Bůh nikomu nestraní…“ Skutky 10:34

Tolerance neznamená jen ochotu přijímat odlišnosti druhých. Znamená uznávat právo druhého přemýšlet, jak chce, a chovat se podle svého přesvědčení. Jednou z velkých zkoušek duchovní zralosti je naše ochota milovat ty, jejichž názory a chování jsou pro nás nepřijatelné, a modlit se za ně. Místo, abychom

Užívej si každé období svého života!

„… dává své ovoce v pravý čas…“ Žalm 1:3

Tvůj život se skládá z různých období; jestli chceš nést ovoce, musíš rozeznat, které z nich prožíváš, a co nejvíce z něj vytěžit. Zajímá tě, jak poznáš, že určité období končí? Podle toho, že milost, která jej provázela, odejde, a to, co ti dříve

Uč děti trpělivosti (3)

„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“    Židům 10:36 Drž se tří zásad:1) Nebuď člověkem rychlých řešení. Tvé děti se musí učit správně reagovat na těžké podmínky. Nauč je překonávat frustrace, místo abys je před nimi chránil. Přílišná ochrana v nich pěstuje pocit nedostatečnosti a bezmoci. Rychlým řešením všeho budeš

Uč děti trpělivosti (2)

„… s vytrvalostí přinášejí úrodu.“ Lukáš 8:15

Zde je dalších pět tipů k výuce: 1) Vyučuj pomocí experimentu. Uč děti uvědomit si, jak to trvá, než vyroste rostlina; zasejte semínka a sledujte jejich růst. Vysvětli jim, že v životě všechno potřebuje čas k vývoji. Uč je, co znamenají slova: „Všechno má určenou

Uč děti trpělivosti (1)

„Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.“ Římanům 8:25

Bůh, život i úspěch od nás vyžadují trpělivé čekání. Dokonce, i když jsme udělali správnou věc, Bůh žádá, abychom čekali na výsledky. „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:36). Jak pomůžeme dětem rozvíjet