Vše, co potřebuješ, je v Božím slově

„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ Jan 8:36

Někdy těm, kdo nově uvěřili, říkáme, aby očistili své jednání, ale neřekneme jim jak! Ježíš říká: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (Jan 8:36). Jeden z biblických překladů to říká takto: „Potom jste skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“ Klíč k vítěznému životu nespočívá v

Nepřestávej důvěřovat Bohu

„… ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“        Filipským 1:6

Když Mark Matousek řekl lidem, že mu potenciálně smrtelná nemoc zachránila život, nerozuměli mu. Nebyl rád, že onemocněl. Bez toho by ale nikdy neodhalil a nevyužil sílu postavit se některým ze svých největších obav a překonat

Slovo pro ty, kteří zastávají mnoho úkolů naráz

„Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce.“ Lukáš 10:40, B21

Jedním z důležitých módních slov této generace je „multitasking“, neboli zastávání mnoha úkolů naráz. Při správném používání ti může pomoci být produktivnější. Špatné používání, jako například když se snažíš při řízení psát někomu textovou zprávu, tě může zabít. Jestli nebudeš mít vyvážený přístup k

Každý, koho potkáš, má potenciál

„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…“ Galatským 6:10

Sledoval jsi někdy, jak vlak vjede na kolej, kde stojí několik odpojených vagonů, spojí se a společně se pohnou vpřed? Pravdou je, že pokud chceš pomáhat lidem, musíš se dostat na jejich kolej, spojit se s nimi a pomoci jim pohnout se vpřed.

Bůh ti odpustí

„Jak se ukazuje, odpuštění je tvým zvykem.“ Žalm 130:4, přel. z angl.

Žalmista napsal: „Pomoz, Hospodine, ztratil jsem smysl svého života! Slyš mé volání o pomoc! Slyš mě pozorně! Otevři uši pro mé volání o smilování. Kdyby sis uchovával v paměti všechna přestoupení, kdo by před tebou měl šanci obstát? Jak se ukazuje,