Jdi ke kořenu svého problému

„… vaše kořeny vrostou hluboko do Boží lásky a zachovají vás při síle.“        Efezským 3:17, přel. z angl.

Nedali ti rodiče pocítit, že jsi milován? Opustil tě životní partner? Zakusil jsi fyzické, pohlavní, duševní či citové zneužívání? To jsou bolestné zážitky a rozpoznat jejich zdroj je nesmírně důležité, zvlášť pokud jsou kořenem pocitu

Spekulace nebo zjevení?

„Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám…“ Židům 5:4, ČSP

Jestli chceš poznat, k čemu tě Bůh v životě povolal, máš dvě možnosti:1) Spekulovat. Hugh Moorhead, který vede katedru filosofie na Severovýchodní illinoiské univerzitě, poslal dvěma stům padesáti předním filosofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům dopis s odvěkou otázkou: „Co je smyslem života?“ Jejich

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ ( 2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost,

Dovol, aby Boží láska rozptýlila tvůj strach

„V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18, ČSP

Moderní věda potvrzuje biblickou pravdu, která říká: „V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18, ČSP). Láska a strach jsou neslučitelné, nemohou existovat společně. Děti mají dvě základní potřeby:1) Potřebu zkoumat. Díky tomu se mohou učit,

Co je v Božím jménu? Všechno! (6)

„Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin.‘“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí zjevil Bůh Ezechielovi jméno Jahve-Šamma, Zde je Hospodin. Popsal jejich budoucí domov, Jeruzalém, slovy: „Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin‘“ (Ezechiel 48:35). To se nevztahuje jenom na Pána Staré smlouvy, ale i na