„Nepopsatelný dar“

„Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!“ 2. Korintským 9:15, B21

Pavel řekl, že dar, který dal každému z nás Bůh o těch „prvních Vánocích“, je „nepopsatelný“. Všimni si slov z Izajáše: „Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán…“ (Izajáš 9:5, ČSP). Ježíš byl Bůh i člověk. Jako lidské dítě se narodil,

Tvé zaopatření je na cestě!

„Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary…“ Matouš 2:11, ČSP

Bible vypráví: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ‚Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu

Když nemáš „pocit Vánoc“

„… poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem…“ Izajáš 61:1

V tomto ročním období je snadné podlehnout mýtu, že všichni ostatní si užívají dokonalé Vánoce. Ve skutečnosti jsou kolem nás tisíce lidí, jejichž život nezvratně poznamenaly smrt, rozvod, nemoc nebo finanční problémy.Tammy Hansonová Maltbyová napsala: „Bylo 20. prosince. U nás doma nic nenaznačovalo, že

Noční zážitky (2)

„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě…“ Jeremjáš 1:5

Když ti Bůh začne žehnat, připrav se, se objeví stěžovatelé, kteří si budou myslet, že měl požehnat jim nebo jim měl alespoň požehnat stejně jako tobě. Když vznikl spor o to, který z dvanácti kmenů má vést Izrael, Bůh řekl

Noční zážitky (1)

„Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.“ Žalm 30:6

Země se neustále otáčí, takže když je na jedné polokouli světlo, na druhé je tma. Zatímco jeden člověk prožívá půlnoc, jiný se raduje, protože pro něj konečně nastalo svítání. Oba žijí na stejné planetě, každý je ale na zcela jiném místě. Pokud tedy