Postoje z pouště!

„My, kdo…jsme uvěřili, můžeme vstoupit…do Božího odpočinutí.”
Židům 4:3 (přel. z angl.)

Poté, co Izraelité strávili polovinu svého života v poušti, vinili z toho své nepřátele. Ale bylo to kvůli jejich vlastnímu postoji! Protože Bůh „se hněval, …nebylo jim dovoleno vstoupit…do Božího odpočinutí, protože nevěřili” (Židům 3:17-19., přel. z angl.). Jejich

Reagovat jako Ježíš!

„Modlete se za ty, kdo vás pronásledují…” Matouš 5:44

Jeden voják na konci každého dne během výcviku četl Bibli a modlil se. Když se ostatní shromažďovali v kasárnách a chystali se k nočnímu odpočinku, on poklekl u svého lůžka. Někteří z nich to viděli a začali se mu posmívat. Až jednoho večera se

Vítězný duch!

„Jejich slabosti byly proměněny v sílu.” Židům 11:34 (přel. z angl.)

Brusný kámen může způsobit, že diamant září, nebo může proměnit pevnou skálu v prach. Záleží na tom, z čeho jste. Charles Steinmetz, jeden ze zakladatelů General Electric, byl z toho správného materiálu. Byl od narození ochrnutý a navíc tak malý, že vypadal

Buď trpělivý, stane se to v Boží čas!

„Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj…” Žalm 37:7

Staré rčení: „Nemůžeš mít vždycky to, co chceš,” není vždycky pravdivé. Když „hledáš blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce” (Žalm 37:4). Ale obvykle chce, abyste čekali. Dennis Wholey říká: „Čekat je umění… Když jste schopni čekat dva roky, můžete

Odpuštění (3)

„Nikdy bych to nemohl zvládnout bez…milosrdenství.”    1. Timoteovi 1:15-17 (přel. z angl.)

Pokud je pro tebe obtížné odpustit sobě něco, co jsi udělal v minulosti, možná sklízíš to, co jsi zasel. A je obvzlášť obtížné (ale ne nemožné) necítit se špatně, pokud jsi obvinil někoho druhého z toho, že dělá stejnou věc. Zde