Setkání s „tím člověkem“

„Pojďte se podívat na toho člověka.“  Jan 4:29

Když se žena u studny setkala s Ježíšem, On ukázal, na rozdíl od všech ostatních mužů v jejím životě, na její skutečnou potřebu. [On řekl]: „Jdi, zavolej svého muže!“ „Nemám muže,“ odpověděla žena. Ježíš řekl: „Měla jsi pět mužů a ten, kterého máš nyní,

Připravujete se?

„Síť se jim začala trhat.“  Lukáš 5:6

Je moudré mít „bezpečnostní sítě“, jako je spoření, pojištění a investice. Deštivé dny přicházejí neočekávaně. Ale co děláte, abyste se připravili na úspěch? Bůh říká, že může „otevřít nebeské průduchy a vylít na vás požehnání tak velké, že pro něj nebudete mít dost místa“ (Malachiáš

Ponaučení z příběhu o deseti malomocných

„Tvá víra tě uzdravila.“  Lukáš 17:19

Lukáš píše: „Setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: ,Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi.` Když je uviděl, řekl jim: ,Jděte se ukázat kněžím!` A jak šli, byli očištěni. A jeden z nich…se vrátil a…hlasitě chválil Boha… Ježíš řekl: ,Nebylo jich

V bezpečí Boží náruče

„Domov je v odvěkém Bohu, na Jeho věčných pažích.“  5. Mojžíšova 33:27

Během druhé světové války, když bylo Jill Briscoeové šest let, byla její rodina evakuována do oblasti Lake District v Anglii. Když vzpomíná na jednu obzvláště děsivou noc, píše: „Propukla bouřka. Déšť se valil na okno jako ohromné slzy a bylo

Řekněte dnes radosti „ano“

„Radost z Hospodina je vaší silou.“  Nehemiáš 8:10

Lenny chtěl tak zoufale zhubnout, že mu jeho doktor řekl: „Jezte dva dny normálně, pak jeden den přeskočte. Tyto skoky po třech dnech opakujte po dobu šesti týdnů a zhubnete o 5 kilo.“ Co se ale nestalo, po dvou týdnech Lenny zhubnul o 10