Převzetí osobní zodpovědnosti (2)

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal.“ 1. Petrova 4:10

Pokaždé, když uděláš zodpovědné rozhodnutí, se stáváš zodpovědnější osobou. Úspěšní lidé neobviňují druhé, přijímají zodpovědnost za své činy a postoje. Projevují schopnost reagovat – schopnost zvolit správnou reakci nezávisle na tom, jaké situaci čelí. Zodpovědnost je vždy volba, a pouze ty

Převzetí osobní zodpovědnosti (1)

„Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý.“ Přísloví 9:12

K tomu, abys projevil ten druh zodpovědnosti, který tě činí úspěšným v životě, potřebuješ:
1) Uvědomit si, že získání úspěchu znamená praktikovat sebedisciplínu. Pokaždé, když se zastavíš a neuděláš to, co bys neměl, a začneš dělat to, co bys měl, zvyšuješ svou schopnost

„Poodejdi“

Poodešel od nich, …a modlil se…“ Marek 14:35

Holandské Listy říkají: „Kvůli přímluvné modlitbě se setkáváme se silami temnoty, uplatňujeme vítězství, kterého Kristus dosáhl, když se s nimi setkal ve svém díle přímluvy.“ Přímluva znamená „vyjednávat mezi stranami s výhledem na smíření těch, kdo se odlišují nebo zápasí“. To se děje každý den

Myšlenky o Áronově holi

„Áronova hůl…vypučela…rozkvetl květ…“  4. Mojžíšova 17:8

V Izraeli bylo nutně zapotřebí nového vedení. Tak Bůh přikázal staršímu z každého kmene, aby přinesl dřevěnou hůl s jménem kmene na holi, a nechal ji přes noc ve stanu setkávání. Řekl: „Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí“ (4. Mojžíšova 17:5). Dalšího rána Áronova hůl „vypučela…rozkvetl květ.“

Nejvyšší možná sebeúcta

„Dokonalá láska strach zahání.“ 1. Janova 4:18

Protože Boží láska je jedinou „dokonalou láskou“, proto zahání strach. Čeho se obáváš? Toho, že nedostaneš něco, co potřebuješ, nebo že přijdeš o něco, co máš? „Jeho dokonalá láska k nám odstraňuje všechen strach… Když máme obavy, ukazuje to, že nejsme plně přesvědčeni o tom, že