Manželská práva (1)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Sonja Ely píše: „Dívala jsem se na svou pětiletou vnučku, jak si hrála se svými hračkami. V jednom okamžiku režírovala svatbu, nejdříve hrála roli matky, která přijala určité úkoly, potom se z ní najednou stala nevěsta se ženichem v podobě ,medvídka‘. Zvedla ho nahoru

Udržuj svítilnu hořící!

„…běh nezávisí na snaze hbitých…“ Kazatel 9:11

Při starověkém řeckém maratónu byla každému běžci na startovní čáře dána do ruky pochodeň. Aby zvítězili, museli proběhnout cílem se stále hořící pochodní. Jaký obraz! „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává“ (Lukáš 12:48).
V Božím království jsi povolán k tomu, abys co

Usiluj o poctivost, ne o popularitu

„Přímé vede bezúhonnost…“ Přísloví 11:3

Josef odmítl návrhy Potífarovy manželky ne proto, že si myslel, že by mu to neprošlo, ale proto, že věděl, že by nemohl sám se sebou žít, kdyby je přijal.
Ted Engstrom píše: „Svět potřebuje lidi, kteří se nedají koupit; jejichž slovo je zárukou; kteří staví charakter nad

Založeno na výkonu nebo na milosti?

„Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám…“ Matouš 20:12

V Kristově podobenství je najato pět různých skupin dělníků. Ta první skupina si stěžovala, když ti, kteří pracovali pouze poslední hodinu, dostali stejnou mzdu jako ti, kteří pracovali celý den. To jsou typičtí křesťané stavějící na základě výkonu. Myslí

Rozumně si stanov vlastní rychlost (2)

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne…“ Matouš 11:29

Galileo řekl: „Necítím se povinen věřit tomu, že ten stejný Bůh, který nás obdařil zdravým rozumem, úsudkem a intelektem, chce, abychom zapomínali, jak jich používat.“ Když Ježíš říká: „Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Matouš 11:30), Jeho záměrem pro nás