Jak se vyrovnat se špatnými zprávami (2)

„Chizkijáš vzal dopisy…a rozložil je před Hospodinem.“ 2. Královská 19:14

Když přijdou špatné zprávy, nepanikař a nejednej ukvapeně. Zastav se, přemýšlej rozumně a získej fakta, než učiníš závěr nebo uděláš rozhodnutí. Na modlitbách se ptej: „Pane, co mohu udělat s touto situací?“ Pokud to můžeš udělat sám, Bůh to pro tebe neudělá. Básník

Jak se vyrovnat se špatnými zprávami (1)

„Chizkijáš vzal dopisy…a rozložil je před Hospodinem.“ 2. Královská 19:14

Bible říká: „Chizkijáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Chizkijáš se před Hospodinem modlil: ,Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi

Úplné vysvobození

„…ani vlas na jejich hlavě nebyl sežehnut…ani nebyly cítit ohněm.“ Daniel 3:27

Vysvobození znamená, že tě Bůh vyvede z ohnivé zkoušky, která tě měla zničit. Úplné vysvobození je to, když tě jako tři židovské děti vyvede ven, aniž bys páchnul ohněm. Víš, je možné být zachráněn, a přesto být „poškozen“. Můžeš to

Péče o Boží stvoření

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“    1. Mojžíšova 2:15

Církev po generace mlčela ve věci hříchu otroctví. To proto, že to bylo populární a ekonomicky výhodné; nehledě na to, že sami někteří vedoucí církví měli otroky. Ale když konečně církev uznala, že je to špatné, pomohlo

Budování tvé víry (2)

„…budujte svůj život na přesvaté víře…“ Juda 1:20

Slovo „budovat“ je stavitelský termín, který znamená obnovit. To znamená zbořit to, co pro tebe nefunguje, a postavit to, co fungovat bude. Pokud to nepochopíš, jsi ponechán tomu, že cokoliv ti život přinese, je prostě tak, a ty to musíš přijmout. Byl bys překvapen