Za čím skutečně stojíš

„Především střez a chraň své srdce…“ Přísloví 4:23

Bible říká: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23). Pozice, kterou zaujímáš v životě, může lidi přimět k tomu, aby si tě všimli, ale pouze tvoje čestnost a bezúhonnost způsobí, že si tě budou vážit a budou ochotni za

Příbuzní nebo cizinci!

„Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce…“ Matouš 19:5

Po dlouhé hádce je manželský pár autem mlčky. Najednou projeli kolem dvora u stodoly a ten byl plný mezků a oslů. Manžel se sarkasticky zeptal: „Tvoji příbuzní?“ Manželka odpověděla: „Ano, příbuzní z tvé strany.“ Manželství byl Boží nápad a

Sdílet svou vizi (3)

„Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!“ 2. Královská 6:17

4) Musíš sdílet svou vizi viditelně. Pouze tehdy, když to lidé „vidí“, se k tomu zaváží. Lidé hledají důležitost; chtějí mít pocit, že jsou součástí něčeho většího než jsou oni sami. Spisovatel Studs Terkel poznamenává: „Většina z nás hledá povolání, ne zaměstnání. Většina

Sdílet svou vizi (2)

„…ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami…“
Filipským 4:15

3) Musíš sdílet svou vizi emocionálně. Pavel věděl, jak to dělat: „…ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami…jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k

Sdílet svou vizi (1)

„…abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ 1. Korintským 1:10

K tomu, abys mohl naplnit svou vizi, musíš vědět, jak ji sdílet s ostatními. A abys to mohl udělat úspěšně, musíš se s nimi umět spojit čtyřmi způsoby:
1) Musíš se s nimi spojit logicky. Čemu lidé nevěří, to nekoupí. Takže tvým