Buď opatrný na to, co radíš!

„…kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“ Přísloví 12:15

Když za tebou někdo přijde s osobním problémem, polož mu následující otázky: „Co si myslíš, že způsobilo ten problém? Co jsi s tím udělal? Na jakém verši z Písma stojíš? Co si myslíš, že já mohu udělat, co ty jsi ještě neudělal?“ Tyto otázky ti

Nepřestávej běžet

„…vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“ Židům 12:1

Podívej se na to, co Ježíš vydržel:
1) Pokušení. Představujeme si pokušení na poušti jako tři oddělené události rozložené do období čtyřiceti dní. Ne: „Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lukáš 4:1-2). Na každém kroku šeptal do Jeho

Vypořádat se s kritikou konstruktivně (2)

„…kdo domluvy poslouchá, získává rozum.“ Přísloví 15:32

Říkat dobrou věc špatným způsobem se obvykle vymstí. Proto je zde „slovo moudrosti“: pokud nedokážeš přijmout konstruktivní kritiku, nepokoušej se o ni. Než začneš kritizovat, zeptej se sám sebe:
1) „Mám zájem o dobro této osoby?“ Nebo jenom potřebuješ vypadat dobře, znát všechny odpovědi, kontrolovat

Vypořádat se s kritikou konstruktivně (1)

„…chytrý zůstává klidným, pokud je napaden.“ Přísloví 12:16, přel. z angl.

Jak můžeš rozeznat konstruktivní kritiku od destruktivní kritiky? Praktikováním těchto principů z Božího Slova:
1) Pevně se rozhodni, že ať je to cokoliv, zvládneš to konstruktivně. „…chytrý zůstává klidným, pokud je napaden.“ Zlostné odpovědi jenom brání racionálnímu myšlení a spouštějí emocionální

„Se svým Bohem zdolám hradbu“

„…se svým Bohem zdolám hradbu.“ 2. Samuelova 22:30

Jaká „zeď“ stojí mezi tebou a Božím požehnáním? Omezené zdroje? Selhání v minulosti? Vypadá úkol jako příliš velký a ty se cítíš příliš malý? Povstaň a řekni: „S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu“ (2. Samuelova 22:30). Místo toho, abys přijal,