Začni využívat svou tvořivost

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem…“ 1. Mojžíšova 1:27

Bible říká: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte…nade vším živým, co se

Představivost a svoboda volby

„…mně patří svět se vším, co je na něm.“    Žalm 50:12

Bible říká: „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem“ (1. Mojžíšova 2:7). Až do té doby jsme byli pouze „neživé hroudy hlíny v lidské podobě“. V tom okamžiku

Byl jsi odmítnutý?

„Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou…“ Skutky 18:9-10

Když se Pavel pokoušel sdílet svou novou víru se svými starými přáteli, „Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se“ (Skutky 18:6). Bolí to být odmítnut těmi, které miluješ. Pavel byl tak zraněn jejich odmítnutím, že ho Bůh musel povzbudit

Jsi na poušti?

„…jako stádo je převedl pouští…“ Žalm 78:52

Poušť je místo, kde je růst obtížný, voda je vzácná a ty se plahočíš někam, co nemá v dohlednu žádný konec. Zkušenost pouště můžeš prožít kdekoliv: na hřbitově, na pracovním úřadě nebo při rozvodu.
V poušti to vypadá, že neexistuje cesta ven. V Písmu číslo

Ať ti nedojde „pára“!

„Mohu dosvědčit, že…vynakládá mnoho námahy.“ Koloským 4:13

John Wesley, zakladatel metodistické církve, cestoval více než čtyři sta tisíc kilometrů na koňském hřbetě, průměrně třicet kilometrů denně po dobu čtyřiceti let. Kázal čtyřicet tisíc kázání, napsal čtyři sta knih a uměl deset jazyků. Ve věku osmdesáti tří let byl nespokojený, že nemohl psát déle