Budování lidí (3)

„My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.“        Římanům 15:1

Pokud si myslíš, že nemáš druhým co nabídnout, zamysli se nad slovy neznámého básníka: „Jediná píseň světlou chvilku dá ti, jediný květ umí sen v srdci probudit. Jediný strom se lesem může státi, jediný ptáček poslem jara

Budování lidí (2)

„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.“        Římanům 15:2

Dva muži, kteří leželi ve stejném nemocničním pokoji, se stali přáteli. Jeden z nich mohl každý den na hodinu sedět. Jeho postel byla vedle jediného okna v místnosti. Druhý muž trávil život vleže na zádech. Muž

Budování lidí (1)

„Doporučuji vám naši sestru Foibé … neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.“    Římanům 16:1-2

Tvá církev potřebuje členy, kteří budou odhodláni se navzájem podporovat a povzbuzovat; takové členy, jako byla Foibé, kterou Pavel nazývá „pomocnicí mnohých“. V řečtině je slovo „pomocník“ spojeno s olympijskými trenéry, kteří podporovali atlety a dohlíželi,

Modli se ve shodě s modlitebním partnerem

„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“    Matouš 18:19

Bible říká: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Becky Smithové bylo osmdesát čtyři

Modli se za to, aby Bůh otevřel jejich srdce

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ Skutky 16:14

Někteří z nás si myslí, že úspěšné lidi je obtížné získávat pro Krista, protože mají jiné potřeby než ostatní. Oni ale mají potřeby stejné. Každý má v sobě prázdnotu, kterou může naplnit jedině Bůh, a tebe si chce jako prostředníka k