Přátelé v Duchu

„… pohnulo se dítě v jejím těle…“ Lukáš 1:41, B21

Podívejme se na zajímavou část vánočního příběhu, která nás vyučuje o „přátelích v Duchu“: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se

Bůh se postará, aby se to stalo

„Jak se to může stát…?“ Lukáš 1:34

V Bibli čteme: „Maria řekla andělovi: ‚Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?‘ Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní…‘“ (Lukáš 1:34-35).Někdy ti Bůh říká o věcech, které chce tvým prostřednictvím udělat, a ty se na sebe díváš

Skutečný příběh Vánoc

„Všichni, kdo to uslyšeli, užasli…“ Lukáš 2:18

Abys mohl plně ocenit vánoční příběh, musíš si uvědomit tři věci:1) Koho Bůh povolal, aby příběh vyprávěl. Byli to pastýři! Ti v době prvního století patřili k nejnižší vrstvě. Přesto si Bůh k vyprávění největšího příběhu vybral právě je. Možná proto, že někteří z nás by

Šablona tvého hříchu (11)

„… ať ve všem dorůstáme v Krista.“ Efezským 4:15

Ať jsi reformátor, služebník, cílevědomý, umělec, myslitel, loajální, nadšenec, velitel nebo mírotvůrce, všichni se potýkáme s hříchem. Poznání, že každý typ má v pozadí svou šablonu hříchu i svá skrytá pokušení, by tě mělo vést k tomu, abys přestal druhým závidět, když se tobě

Šablona tvého hříchu (10)

„… mluvte pravdu každý se svým bližním…“ Efezským 4:25

Typ mírotvůrce: Mírotvůrcům se daří, když je život poklidný. Milují verš: „Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!“ (Žalm 133:1, B21). Jsou z nich vynikající terapeuti a prostředníci a obvykle přinášejí smíření do rodin, sousedských vztahů i na