Důvěřuj Božímu načasování (2)

„Jak jsem slíbil, tak to uskutečním…“ Izajáš 46:11

Bůh má pro tvůj život plán, který vyžaduje, aby se některé věci staly v určitou dobu. A protože on vidí celkový obraz, zatímco ty pracuješ s omezenými informacemi, musíš mu důvěřovat – dokonce i když nevidíš, jak to všechno do sebe zapadne. Bůh si může

Důvěřuj Božímu načasování (1)

„Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna…“ Galatským 4:4

Bůh s námi nekonzultuje své plány, aby se ujistil, že jsou v souladu s naším harmonogramem. On má vlastní harmonogram. Držet s ním krok pro nás někdy znamená zrychlit, jindy naopak zpomalit.Marie si plánovala, že se vdá za Josefa, a potom

Vánoční symboly

„V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost…“    Efezským 1:7

Někteří lidé se dnes snaží během Vánoc odstranit jakoukoli veřejnou zmínku o Kristu a jiní, zdá se, by je chtěli sekularizovat úplně. Podívejme se tedy na význam některých symbolů Vánoc.Malé červené plody cesmíny ostrolisté (která v

Uctíváním vyhráváš duchovní bitvy

„… ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu…“ 2. Paralipomenon 20:21, ČSP

Uctívání je mocná zbraň, která může obrátit každou bitvu ve tvůj prospěch. Když král Jóšafat čelil spojené síle tří různých armád, věděl, že pro ně nepředstavuje žádného protivníka. Obrátil se tedy k Bohu a řekl. „Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne

Bůh se o tebe postará

„Nedělejte si starosti … váš nebeský Otec už o všech vašich potřebách ví.“        Matouš 6:31-32, přel. z angl.

Jestliže Bůh žije v tobě, nemělo by to být znát? Jak můžeš říkat, že mu důvěřuješ, a pak být posedlý starostmi o své zdraví, děti, zaměstnání a finance? Obavy jsou jedna věc, ale dělat si