Pozor na to, komu nasloucháš!

„Neboť moudrost dává Hospodin…“ Přísloví 2:6

Co ti říkají lidé tvého života? Zvyšují tvé pochybnosti, nebo posilují tvou víru? Nemusí být pravda všechno, co slyšíš, jen proto, že to lidé říkají. V roce 1492 si lidé kolem Kolumba mysleli, že je země plochá. „Odborníci“ prozkoumali jeho cestovní plány a prohlásili, že jeho nápad

Měj rád to, co děláš

„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu…“ Koloským 3:23

Když budeš dělat to, co máš rád, a budeš mít rád to, co děláš, budeš vědět, že tvá práce je tvým „posláním“.Filantrop a průmyslník Andrew Carnegie řekl: „Průměrný člověk vynakládá na práci jen pětadvacet procent svých schopností a energie. Před

Vždycky měj u sebe knihu

„… věnuj pozornost četbě…“ 1. Timoteovi 4:13, přel. z angl.

Stáváš se tím, co čteš a co studuješ. Když u sebe máš a čteš správné knihy, udržuješ neustálý tok informací do svého srdce i mysli.1) Četba odvádí od neplodných rozhovorů. Měl bys být vždy připraven sdílet svou víru a sloužit potřebám druhých. Seděl

Uč se „správně“ myslet

„Myšlenky spravedlivého jsou správné.“ Přísloví 12:5, přel. z angl.

Tvá mysl může pracovat pro tebe nebo proti tobě. Pokud pracuje pro tebe, pomáhá ti zachovávat si pozitivní postoj, dosahovat cílů a těšit se z každého dne. Pokud ale pracuje proti tobě, může způsobit, že budeš negativní a znechucený, bude ti bránit v postupu

Více se směj!

„Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal.“ Žalm 126:2

Bůh stvořil všechny lidské emoce, které prožíváš. Stvořil tě, abys plakal, když jsi smutný, a smál se, když jsi šťastný. „Všechno má určenou chvíli … je čas plakat i čas smát se…“ (Kazatel 3:1, 4). Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby