Odmítni strach

„Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu…“ 1. Samuelova 16:7

Zakládáme si na tom, jak dokážeme od pohledu posoudit lidi a situace, a přitom se častokrát mýlíme! Goliáš se po čtyřicet dnů obracel k Izraeli se stejnou výzvou: „Pošlete mi svého nejlepšího bojovníka, a já ho usmrtím. Já jsem šampión, jsem

Bůh se o tebe postará

„Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná…“ Žalm 115:12

Kolik času trávíš starostmi kvůli něčemu, co se zpravidla vůbec nestane? Buď upřímný! A zlepšilo se tvými starostmi něco? Samozřejmě, že ne! Pavel napsal: „Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským

Zbav svou mysl břemene

„… naučíte se žít svobodně a s lehkostí.“ Matouš 11:30, přel. z angl.

V parafrázovaném překladu Bible Ježíš říká: „Ukážu vám, jak doopravdy odpočívat. Choďte se mnou a pracujte se mnou – sledujte, jak na to. Učte se nenucenému rytmu milosti. Nechci na vás vkládat nic těžkého nebo něco, co by vám nepadlo.

Veleb dnes Pána

„Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.“ Žalm 34:4

Všimni si na modlitbě Páně dvou věcí – začíná slovy: „Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno“ (Matouš 6:9, ČSP). A končí slovy: „… tvé je království i moc i sláva na věky. Amen“ (Matouš 6:13, ČSP). Bůh chce, abys

Starej se o druhé

„Když viděl zástupy, bylo mu jich líto…“ Matouš 9:36

Parafrázovaný překlad Bible říká: „Dobrý vedoucí motivuje, nesvádí z pravé cesty, ne-vykořisťuje“ (Přísloví 16:10, přel. z angl.). Ježíš byl dobrý vedoucí. Miloval lidi, ale nikdy je nevyužíval pro vlastní cíle. Měl určitě plno práce, ale nikdy ne tolik, aby se nezastavil a nepomohl. V