Bezúhonnost (2)

„Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!“ Přísloví 20:7

U trvale úspěšných lidí vždy najdeme těchto šest prvků:1) Informace. Jestli nebudeš průběžně získávat informace, zůstaneš pozadu.2) Intuice. Je to něco, čemu se říká, že „někde hluboko prostě víš, jak to je“.3) Iniciativa. To je připravenost ve víře vykročit a jednat podle

Bezúhonnost (1)

„Kdo žije bezúhonně, bude žít v bezpečí, kdo však převrací své cesty, bude odhalen.“Přísloví 10:9, ČSP

Co považuješ za nejdůležitější vlastnosti pro člověka, který touží být úspěšný a chce něco vykonat pro svět? Někteří řeknou, že inteligenci. Koneckonců znalosti mají v mnoha ohledech moc. Jiní tvrdí, že je nutná horlivost, ten nakažlivý

Jaké jsou tvé hodnoty? (2)

„Pak jsem se ohlédl na všechny své skutky, které vykonaly mé ruce, a na námahu, kterou jsem se namáhal, abych to vykonal. A hle … není z toho pod sluncem žádný užitek.“Kazatel 2:11, ČSP

Zde jsou dvě další biblické hodnoty, podle nichž bys měl žít:1) Rovnost. „U Boha není přijímání osob“ (Římanům

Jaké jsou tvé hodnoty? (1)

„Přímé vede bezúhonnost…“ Přísloví 11:3

Zde je několik hodnot založených na Písmu:1) Boží svrchovanost. „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:16). Můžeš odpočívat s vědomím, že ve všem, co se tě týká, má Bůh nakonec

Jak se cvičit v trpělivosti (4)

„Ovoce Božího Ducha však je … pokoj, trpělivost…“ Galatským 5:22

Všimni si, že ve výčtu ovoce Ducha se trpělivost objevuje hned po pokoji. Proč? Protože když máš v srdci pokoj, prakticky nic v tobě nemůže vyvolat pocit netrpělivosti. Tyto vlastnosti však nevznikají tělesným úsilím, jsou ovocem Ducha. Nemůžeš se rozhodnout a říct: „Budu