Nejistota ve vůdcovství

„Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží.“ Jan 12:43

Bible říká: „… v něho uvěřili i mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagógy. Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží“ (Jan 12:42-43).Jak jistý se cítíš jako vedoucí? Podporuješ druhého, když má dobrý

Buď ukázněný

„Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán…“ 1. Timoteovi 4:14

Jediný způsob, jak se neustále zlepšovat, je nepřestávat cvičit. Nancy Dornanová říká: „Nejdelší vzdálenost mezi dvěma body je zkratka.“ A je to pravda. Jestli se chceš v nějaké oblasti rozvíjet, zjisti si, co to bude doopravdy obnášet, a pak se rozhodni, zda zaplatíš

Poslouchej pozorněji

„Slyšte mě všichni a rozumějte…“ Marek 7:14

Ježíš řekl: „Slyšte mě všichni a rozumějte…“ (Marek 7:14). Říkal slova, která mění život, ale chápal, že roztržité mysli nenaslouchají vždy dobře. Jsi dobrým posluchačem? 1) Pokud jsi vedoucí, nasloucháš svým následovníkům? Vedoucí, které jsou lidé ochotni následovat, se při komunikaci s tebou nezaměřují jen na

Připravte své děti na bouřlivá léta

„Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, … podivuhodně jsem utvořen…“ Žalm 139:13-14

Aby vaše dítě prospívalo a znalo svou hodnotu, musí rozumět čtyřem věcem: 1) Jak ho vidí Bůh. Žalmista říká: „… jeho milosrdenství je věčné“ (Žalm 136:1). Toto poznání je základem duchovního rozvoje vašeho dítěte a jeho vztahu s Bohem.2) Co

Máš problémy ve vztazích? Podnikni kroky!

„Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává…“ Lukáš 12:48

Jeden autor napsal: „Trvalo mi půl života, než jsem objevil obrovskou moc volby a příležitostí. Dobré vztahy jsou pro nás Božím darem. Co s nimi uděláme, je naší odpovědí Bohu. Příliš často schováváme svou pasivitu, nedostatek odvahy nebo přehlížení svých vztahů do