Bible a tvé zdraví (2)

„Nebudete jíst žádný tuk z býka ani z ovce a kozy.“ 3. Mojžíšova 7:23

Bůh varoval svůj lid před nebezpečím spojeným se zvířecím tukem. Jestli jsi závislý na smažených nebo tučných jídlech, věnuj pozornost tomuto místu: „Mluv k Izraelcům: Nebudete jíst žádný tuk z býka ani z ovce a kozy. Tuku zdechlého nebo rozsápaného zvířete se může užívat k různému účelu, ale jíst jej rozhodně nesmíte“ (3. Mojžíšova 7:22-24).
Tuky obsahující vícenenasycené masné kyseliny, které se nacházejí zejména v rostlinných potravinách a olejích, podporují zdravé stravování. V mnoha potravinách, které konzumujeme, jsou ale tuky obsahující nasycené nebo trans-masné kyseliny (např. kokosový, palmojádrový olej, máslo, sádlo) . Ty zvyšují hladinu cholesterolu v těle a představují značně rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční, která vede k mozkové mrtvici a k infarktu. Podle jedné studie Pensylvánské univerzity mají souvislost i s rakovinou prostaty: „Čtvrtá nejběžnější příčina rakoviny u mužů může souviset s konzumací nasycených tuků.“
Bůh dal svému lidu také zákony týkající se hygieny: „Když trpící výtokem bude od svého výtoku čist … omyje se celý pramenitou vodou…“ (3. Mojžíšova 15:13). Ještě v osmnáctém století umíraly po porodu tři z deseti matek, ačkoli vypadaly zdravě. Proč? Protože tehdy lékaři běžně chodili z pitevny do porodnice, kde vyšetřovali nastávající matky, aniž by si umyli ruce. „Nemoc omladnic“ byla neznámá až do roku 1844, kdy vídeňský lékař Ignác Filip Semmelweis, nazývaný „spasitel matek“, zavedl mytí rukou ve vodě s chlorovým vápnem a úmrtnost na horečku omladnic klesla. Sečteno a podtrženo: Život podle zásad Písma ti zachová zdraví.

Bible a tvé zdraví (1)

„Uzdravené srdce je životem tělu…“ Přísloví 14:30, ČSP

V posledních padesáti letech začali lékaři chápat a zdůrazňovat vztah mezi duševním a fyzickým zdravím. Bible však o tom hovořila už před více než třemi tisíciletími! Šalomoun napsal tato čtyři přísloví:1) „Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer“ (Přísloví 14:30).2) „Zářivý

Jsi přijatý, milovaný a jsi v bezpečí

„… přijal vás za vlastní…“ Římanům 8:15, přel. z angl.

Pokud jsi byl adoptován, znamená to, že si tě rodiče vybrali. Mohli si zvolit dítě jiného pohlaví, s jinou barvou pleti nebo původem. Vybrali si ale tebe! Možná si říkáš, že kdyby věděli, jak se tvůj život vyvine, třeba by si to rozmysleli.

Založ si životní pojistku u Boha

„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“ 2. Timoteovi 4:7

Na hřbitově na Hoře naděje v kansaském městě Hiawatha můžeš spatřit několik velkých náhrobků, které nechal postavit John Milburn Davis. Davis započal svou pracovní dráhu jako námezdní dělník a během let se mu podařilo nashromáždit značné jmění. Mnoho přátel si ale

Chraň svou mysl

„… aby snad … nebyla porušena … vaše mysl…“ 2. Korintským 11:3, ČSP

Pavel napsal: „… bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl…“ (2. Korintským 11:3, ČSP).Pokušení vždy začíná ve tvé mysli. Proto je třeba, abys kvůli její ochraně byl zabydlen v Božím slově.

Snaž se odškodnit poškozené

„… jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Lukáš 19:8

Pokud jsi někoho podvedl, Bůh od tebe očekává nápravu. Nezameť to pod koberec a snaž se zachovat si tvář. Zacheus byl mistrem podvodu v prvním století. Pracoval pro Římany a vybíral daně od svého vlastního židovského lidu. Obral každého, koho mohl. Bible