Příliš dokonalí pro své vlastní dobro (1)

„Zasvěť dítě do cesty, kterou má jít…“ Přísloví 22:6 (přel. z angl.)

Máte děti nebo dítě, které musí vše dělat dokonale? Ve škole jsou šťastné jen tehdy, když dostanou „jedničku“. „Dvojka“ je deprimuje. Hnány svými vlastními neuskutečnitelnými měřítky se nikdy necítí „dost dobré“. Rodiče, zde je deset rysů, které vám pomohou rozpoznat a

Stále se připravujte

„Viděl jsem syna Jišaje…ten umí…“ 1. Samuelova 16:18

David se nestal expertem na střelbu prakem v momentě, kdy se objevil Goliáš, ani mistrem hry na citaru, když jej král Saul pozval do paláce. Byl na dlouhé, pomalé a disciplinované cestě. David neměl ponětí, co skrývá jeho budoucnost, jednoduše nacházel radost a naplnění v

Šest principů, podle kterých můžeme žít

„…získej rozumnost“ Přísloví 4:7

Začleň těchto šest principů do svého života:

1) Netrap se, když děláš vše, co je v tvých silách. Bůh nepřijímá méně, ale také nevyžaduje více. „Doufej v Hospodina, konej dobro…dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Žalm 37:3-4).

2) Nespěchej, když úspěch závisí

Poznej lépe Boha

„Dokážeš vystihnout hloubku Boha?“ Jób 11:7 (přel. z angl.)

Nacházíš se na dobrodružné životní cestě, když usiluješ o větší poznání Boha. To, co ses doteď o Něm dozvěděl, by ti mělo dát touhu poznat Jej ještě víc. Nikdy se nesmíš spokojit s tím, co už o Něm víš. Zde jsou čtyři

Zmínky o nebi

„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2

Pokud jde o nebe, Bible nám dává přesně tolik informací, co stačí akorát k podráždění našich smyslů, ale ne k uspokojení naší zvědavosti. Zde jsou tři zmínky o nebi:

1) „A nebude tam nic proklatého…“ (Zjevení 22:3). Na rozdíl od Edenu