Dosáhnout zmrtvýchvstání

„…abych tak dosáhl zmrtvýchvstání“ Filipským 3:11

Když byl Jan vězněm na ostrově Patmos, daleko od svým milovaných a obklopen pláčem zneužitých zajatců, měl vizi o Ježíši. Píše: „Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý…“ (Zjevení 1:17). Neuvěřitelné zjevení uprostřed vězení, chaosu a bolesti; tak to funguje! Ty obtížné okolnosti,

Pane, vracím se domů (2)

„Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a…běžel k němu, objal ho a políbil.“
Lukáš 15:20

James MacDonald píše: „Možná jsi udělal něco, o čem si myslíš, že to přesahuje Boží milosrdenství…nebo tě něco zranilo a ty nerozumíš, proč to Bůh dopustil…možná bys raději žil podle svých vlastních pravidel. Nevím, proč

Pane, vracím se domů (1)

„Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.“     2. Samuelova 14:14

Otec Adonirama Judsona, služebník sboru, doufal a modlil se za to, aby jeho syn šel v jeho šlépějích, ale Adoniram měl jiné myšlenky. Považoval službu za ztrátu času a talentu. Jako nepokrytý ateista promoval

Chráněn anděly

„On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.“   Žalm 91:11

Každé dva týdny šel misionář do města, aby koupil zásobu léků pro malou polní nemocnici, kde sloužil. Během jedné cesty viděl dva muže, jak spolu zápasili na ulici. Jeden byl vážně zraněn, proto misionář zastavil, ošetřil

Perfekcionismus

„…přikázání tvé má nekonečný prostor.“ Žalm 119:96

Vysoké normy a smysl pro detail jsou chvályhodné; ukazují, že jsi důležitý ve své práci. Nicméně zatvrzelí perfekcionisté mají postoj „všechno nebo nic“, a to tím způsobem, že nalézají chyby a jsou posedlí tím, jak to mohli udělat lépe. Názorný příklad: poté, co Abraham Lincoln dokončil