Poznej, kdo patří do tvého života

„…ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku…“
4. Mojžíšova 33:55

Zemětřesení vznikají v důsledku pohybu dvou tektonických desek posunujících se proti sobě na porušené linii, které do sebe narazí a náhle sebou trhnou opačným směrem. A to se děje, když se spojuješ s nesprávnými

Začni tam, kde jsi!

„Dítě rostlo v síle a moudrosti…“ Lukáš 2:40

Kdy dostáváme první náznak toho, že Ježíš věděl, že je Boží Syn? V chrámu, když mu bylo 12 let. Jeho rodiče byli už tři dny na zpáteční cestě do Nazareta, než si všimli, že s nimi není. Chrám je poslední místo, kde hledali, ale je

Máš to, co je zapotřebí!

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Když David poprvé přišel do Saulova paláce, byl prostým, neznámým pastýřem. Ale měl zajímavý životopis! Bůh v podstatě řekl: „Viděl jsem tě zabít medvěda a lva; díval jsem se, když jsi to nevěděl.“ Šalomoun napsal: „Dar otvírá člověku dveře…“ (Přísloví 18:16). Davidův dar

Dojem nebo realita?

„…kdo smí pobývat v tvém stanu…ten kdo jedná spravedlivě…“     Žalm 15:1-2

Charles Swindoll píše: „V zákulisí…může být život…fasádou, kterou drží pohromadě levný materiál. Šalomoun byl muž, kterého Bůh zahrnul moudrostí, úspěchem a bohatstvím… Ale dopustil, aby se do jeho vztahu s Bohem vloudil přestupek… Někteří říkají, že úspěch může člověka zničit. Já

Použij svůj talent k oslavě Boha

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“            1. Petrova 4:10

Tvoje práce je pro Boha důležitá. Tvoje zaměstnání může zabrat až 40 hodin týdně, takže by Ho to mělo reprezentovat. „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v