Žít mezi dvěma kroky

„Toto je den, který učinil Hospodin…“ Žalm 118:24

Je tady podstatná výstraha, která se týká stanovení cílů. Co je to? Je to víra v to, že budeme šťastní pouze tehdy, když dosáhneme těchto cílů. Řekneme si: „Až dokončím vysokou školu, ožením se, budu mít děti, budu mít svůj vlastní domov,“ a tak dále,

Proč se potřebujeme navzájem

„…těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.”  1. Tesalonickým 5:14

Myš vykukovala prasklinou ve zdi farmy a byla rozrušená tím, že objevila past na myši. Když to šla říci svým přátelům, kuře řeklo: „Promiň, kamaráde, ale to není můj problém.“ Prase řeklo: „Budu se za tebe modlit.“ Kráva byla zaneprázdněna

Vadí ti čekat?

„A vytrvalost ať je dovršena skutkem…“ Jakub 1:4

Larry Moyer vypráví příběh o vězeňském dozorci, který se ptal muže v cele smrti, co by rád jedl jako své poslední jídlo. Řekl: „Obrovský kus vodního melounu.“ Vězeňský dozorce řekl: „Vtipkuješ? Je prosinec. Vodní melouny ještě nejsou ani zasazené, natož aby byly sklizené.“ Vězeň odpověděl:

Zamysli se nad tím, o čem přemýšlíš (2)

„Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“                                       Efezským 3:20

Říká se, že král ze Saúdské Arábie jednou pozval slavného golfového hráče na turnaj. Než se ten muž vrátil domů, král řekl: „Rád bych ti dal dar. Cokoliv, co

Zamysli se nad tím, o čem přemýšlíš (1)

„Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo…“ Jób 3:25

Nick byl tvrdý muž se špatnými názory. Pracoval na železnici. Jednoho večera poté, co všichni jeho spolupracovníci odešli domů, zamknul se nešťastnou náhodou v chladícím vagónu. Měl strach, že teplota je pod bodem mrazu a volal o pomoc, ale nebylo to nic platné.