Lekce od marnotratného syna (3)

„Tu šel do sebe…“ Lukáš 15:17

Cesta k pádu marnotratného syna se neodehrála přes noc. Byl to pomalý, plynulý nárůst, jako když se ukládá cholesterol v tepnách. Chlapec vzal otcovo požehnání za samozřejmost a přestal být vděčný. Není divu, že David řekl: „Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč,

Lekce od marnotratného syna (2)

„… a tam … svůj majetek rozházel.“ Lukáš 15:13

Marnotratný syn řekl svému otci: „Chci všechno, teď hned!“ Pokud chceš vědět, jestli je pro tebe něco dobré nebo ne, musíš zjistit, odkud touha po tom přichází. Milující rodiče nedávají dětem věci proto, že je děti vyžadují; odměňují je za to, že zodpovědně plní

Lekce od marnotratného syna (1)

„Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.“ Lukáš 15:12

Marnotratný syn udělal dvě chyby:
1) Odmítl autoritu svého otce. První krok, jenž tě zavede do problémů, je ten, jenž tě odvede od Boha. Stejně jako marnotratný syn opouštíš domov a říkáš: „Dej mi.“ Pokud budeš mít dost štěstí a přežiješ

Tvá víra je katalyzátor

„Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.“ Židům 4:2

Katalyzátor urychluje změnu a umožňuje, aby se věci staly. Například šumivé tablety v sobě bez vody nemají bouřlivé vyvíjení plynu; z mouky bez kvasnic neupečeš chléb; ze semen bez slunce nevykvetou květy; z modré se bez žluté neudělá zelená; z vajíčka

Kořen a ovoce

„Strom se pozná po ovoci.“ Matouš 12:33

Vůdce velkého probuzení Benjamin Franklin napsal v dopise Georgovi Whitefieldovi: „Mohu pouze vyjádřit vděčnost za Boží milosrdenství a za Boží připravenost pomáhat jeho dětem a mým bratřím. Myslím si, že děkování a projevy úcty, i když jsou opakované každý týden, nás nemohou zbavit naší povinnosti vůči