Troje trní (1)

„Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

V Písmu se třikrát píše o trní, které vykresluje obraz vykoupení. Podívejme se, co se z toho můžeme naučit:
1) Stvoření prokleté trním. Když Adam a Eva zhřešili, Bůh řekl: „Kvůli tobě nechť je země prokleta … Vydá ti jenom trní a hloží

Táto, buď u toho!

„On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům…“ Malachiáš 3:24

Téměř dvacet miliónů dětí v Americe vyrůstá bez otce, sedmdesát pět procent z nich navíc v chudobě. Ještě horší je, že u těchto dětí je pětkrát větší nebezpečí sebevražd, desetkrát vyšší možnost závislosti na drogách a dvacetkrát větší pravděpodobnost, že

Chladné myšlenky pro horké hlavy (3)

„Pamatujte … každý člověk ať je … pomalý k mluvení, pomalý k hněvu…“ Jakub 1:19

Tady je několik rad, jak ovládat hněv:
1) Dříve než zareaguješ, přemýšlej. Naše reakce často vycházejí spíš z pocitů, než ze skutečnosti. Někdo něco řekne nebo udělá, my se rozčílíme a myslíme si, že „za to může

Chladné myšlenky pro horké hlavy (2)

„Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou.“ 1. Samuelova 18:9

Vznětlivá povaha:
1) Vráží klín mezi tebe a tvé blízké. Ezau natolik nesnášel svého bratra, že chtěl, aby Jákob zemřel. Když to uslyšela jejich matka Rebeka, poslala Jákoba do Cháranu (viz 1. Mojžíšova 27:41-43). Výsledkem bylo, že rodina byla

Chladné myšlenky pro horké hlavy (1)

„Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků.“ Přísloví 29:22

Spravedlivé rozhořčení má schopnost vzplanout, když na něčem záleží. Pokud vidíš, že někdo týrá lidi a nic to s tebou nedělá, tak nad tím buď zavíráš oči, nebo ti chybí soucit. Bůh nás stvořil tak, aby nás hněv přiměl k činu.