Chop se přítomnosti

„I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé…“ Jonáš 3:1

Příliš mnoho času v životě trávíme na smetišti lítosti. Soustřeďujeme se na to, co mělo být, co mohlo být… Možná si myslíme, že když se k tomu budeme v mysli stále vracet, dokážeme to změnit. Jenže nedokážeme. Jediné, co dokážeme ovlivnit, je to,

V práci jsi „knězem“ (3)

„Jeho Bůh jej vychovává ke správným způsobům a vyučuje ho.“ (Izajáš 28:26, ČSP)

Lidé, kteří vyhráli v loterii, často svorně prohlašují: „I když jsem vyhrál tolik peněz, můj život to nijak nezmění.“ Málokdy jim to ale vydrží. Po šesti měsících nechávají zaměstnání a kupují si nový dům.
Průzkum mezi těmito lidmi potvrdil

V práci jsi „knězem“ (2)

Vy … jste … kněžstvo…“ 1. Petrova 2:9

V knize „Habits of the Heart“ („Zvyklosti srdce“) popisuje sociolog Robert N. Bellah tři způsoby, jak se lidé stavějí ke svému zaměstnání.
Pro první je to prostě placená práce. Pokud patříš do této skupiny, vidíš své zaměstnání čistě jako způsob, jak vydělat peníze a

V práci jsi „knězem“ (1)

„Ploďte a množte se … a panujte…“ 1. Mojžíšova 1:28

Jestli chceš poznat původní Boží záměr pro každého z nás, podívej se na Adama. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte…‘“ (1. Mojžíšova 1:27–28

Jak pomáhat dospívajícím

„Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje…“ Přísloví 24:3

Pokud jsi rodičem mladého dospívajícího člověka, je důležité, abys dokázal najít správnou kombinaci korigování, učení, motivace a chvály. Nesoustřeď se na jeho nežádoucí chování, ale raději jej chval a odměňuj za jednání, které bys chtěl podpořit. Pokud má tvé dítě pocit, že tě má