Tři věci, které jsme si vzájemně povinováni

„Toužím … abychom se spolu navzájem povzbudili vírou…“ Římanům 1:11–12

Pavel píše o třech věcech, které jsme si vzájemně povinováni. Podívejme se na ně:
1) „Bůh … je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách…“ (Římanům 1:9–10). Jakýsi neznámý básník napsal: „Já býval v hlubinách zoufalství, kde

Jsi ve stresu kvůli penězům? (2)

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Pro překonání finančních problémů potřebuješ:
1) Pochopit, jaký je jejich zdroj. Pokud nejsi zrovna Bill Gates, je pravděpodobné, že určitý stupeň finančních starostí zažiješ. Pokud se ale strach stane pevným stavem tvé mysli, pak něco není v pořádku a je načase to odhalit.

Jsi ve stresu kvůli penězům? (1)

„Přichází den strachu, já však doufám v tebe.“ Žalm 56:4

K vyřešení finančních starostí nepotřebuješ nutně mít více peněz. Ve skutečnosti čím více peněz máš, tím víc jich můžeš ztratit, a taková představa ti může starosti spíš přidělat než ubrat. Je to bludný kruh. Hledat jistotu v penězích je jako uvázat člun v

Neseš ovoce?

„… přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.“ Lukáš 13:6

Ježíš řekl: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit

Nech Boha, aby osvítil tvou mysl

„Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.“ Žalm 19:8

Žalmista napsal: „Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří“ (Žalm 19:8). Bůh ti může dát nápad, který změní směr tvého života. Marconi měl nápad, z nějž povstalo rádio, z Bellova nápadu vznikl telefon. Bůh, který je stvořitelem, lidem neustále dává tvůrčí nápady. Ale ty