Obraty uprostřed ran

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Potřebuješ být naočkován proti vážné duchovní chorobě: zatvrdnutí postojů. Toto onemocnění způsobuje, že si myslíš, že tvůj názor je jediný správný. Dokud s tebou život spolupracuje, je všechno v pořádku, ale když ne, potácíš se ode zdi ke zdi, pohmožděný a zkrvavený, a

Přijmout místo v Boží rodině

„Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ Žalm 68:6

Život v Boží rodině může být náročný. Aby sis ho mohl užívat a mohl plnit svou roli jako člen rodiny, musíš pochopit tři věci:1) Svá práva. Když jsi uvěřil v Krista jako svého Spasitele, stal ses členem vykoupené Boží rodiny (viz

Udělej to teď!

„Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,‘ když to máš s sebou.“        Přísloví 3:28

V Bibli je příkaz: „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,‘ když to máš s sebou“ (Přísloví

Způsobit změnu

„Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny.“ Židům 11:7

Noeho příběh nás učí, že:1) Můžeš způsobit změnu ve své rodině. „Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny“ (Židům 11:7). Noeho rozhodnutí neprospělo jen jemu osobně, ale zachránilo i celou jeho domácnost. Trvalo to mnoho let, ale stalo

Být úspěšný na bitevním poli (3)

„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Třetí útok je veden ze strany satana. Máme tendenci satanovu moc buď zlehčovat, nebo naopak zveličovat. Obojí přináší problémy! První v tobě vyvolává pocit nezranitelnosti, druhé neodůvodněný strach. Když pochopíš satanovy metody a poznáš své zbraně,