Odpuštěním začíná proces léčení

„… odpouštějte, co proti druhým máte…“ Marek 11:25

Nejtěžší je odpustit urážky těm, kdo jsou nám nejbližší. Proč? Protože s nimi musíme každodenně žít! Když jsme mladí, jsou naše emoce natolik intenzívní, že rány a zranění nám mohou vydržet po celý život. Bolest je o to horší, když ji způsobil jeden z našich

Obáváš se, že někoho ztratíš?

„Jónatan mu řekl: ‚Zítra bude novoluní, a až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován.‘“    1. Samuelova 20:18

Čí smrti se nejvíc obáváš? Je ta obava pro tebe důvodem úzkosti? Jestliže ano, začni praktikovat tyto věci:1) Pros Boha o milost, abys dokázal přijmout smrt jako nevyhnutelnou součást života. Ty i člověk, jehož miluješ,

Moc Božího Slova (2)

„Hospodinovo přikázání je ryzí…“ Žalm 19:9

Všimni si:1) „Hospodinovo přikázání je ryzí…“ (Žalm 19:9). Když čteme Platóna nebo Shakespeara, jejich slova na nás budou mít takový vliv, jaký jim sami dovolíme. Někteří z nás se mohou dozvědět něco nového a pobavit se, zatímco jiní mohou být lhostejní nebo znudění. Jejich slova můžeme popsat

Moc Božího Slova (1)

„Hospodinův zákon je dokonalý…“ Žalm 19:8

Ze všech slov, která kdy byla vyřčena, pouze o Bibli je řečeno: „Slovo Boží je živé, mocné…“ (Židům 4:12). Když čteš Bibli, napojuješ se na sílu, která mění život. Pojďme se podívat na některé z úžasných vlastností a účinků, přisuzovaných Božímu Slovu v devatenáctém žalmu:1) „Hospodinův zákon

Učiň svůj vztah odolným proti nevěře

„A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“ 1. Korintským 10:12

Většina lidí nemá v plánu začínat si milostné pletky. Prostě se jim jenom stane, že jsou v nesprávnou chvíli a v nesprávném rozpoložení s nesprávnou osobou. Bible jasně varuje: „A proto ten, kdo si myslí, že