Učinil to pro tebe

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem…“ 2. Korintským 5:21

Ježíše sice na kříž přibili římští vojáci, ale co ho tam drželo? Podle Bible to byl Bůh: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21). Mohl si povolat na záchranu

Dvě otázky

„Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem?“ Pláč 1:12

John Griffin, který řídil sklápění železničního mostu nad řekou Mississippi, si jednou přibral k práci synka. Zvedl těžký most a právě obědval, když zaslechl pískat rychlík Memphis rachotící k přejezdu. Vyskočil z pozorovatelny a běžel spustit most. Vtom se mu zastavilo

Patříš Kristu

„… zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.“ 2. Korintským 11:2

V biblických dobách zasnoubení znamenalo mnohem víc. Byla to součást manželského obřadu. Když se dva lidé zasnoubili, byli považováni za jedno. Ale manželství to ještě nejméně rok nebylo. Během té doby ženich budoval nový dům, dále

Svědomí – detektor hříchu

„Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.“ Skutky 24:16

Když procházíš na letišti detektorem kovů, zákon vyžaduje, abys vytáhl všechno ze svých kapes. Pokud to neuděláš, ozve se pípání. A pokud se pokusíš schovat pistoli nebo nůž, pravděpodobně skončíš ve vězení. Naše svědomí funguje stejným způsobem.

Hledej věci, za které můžeš být vděčný

„Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě.“ Žalm 68:20

Vypráví se příběh o dvanáctiletém chlapci, který nikdy v životě nepromluvil ani slovo. Jeho rodiče si tedy mysleli, že neumí mluvit. Jednoho dne před něj maminka postavila misku s polévkou. On z ní ochutnal lžičku, odstrčil ji a řekl: „To