Jak zůstat spolu

„Manželky … buďte oporou svým manželům … Manželé, dělejte z lásky ke svým manželkám vše, co můžete nejlepšího.“    Koloským 3:18–19, přel. z angl.

Představ si dvě loďky, které vyrážejí na rozbouřené jezero. V jedné sedí muž, ve druhé žena. Jsou rozhodnutí veslovat bok po boku, vlny je však začínají unášet každého opačným

Dej najevo svou lásku

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Matouš 22:39

Máš rád jiné lidi? Pokud ano:1) Musíš jim to říct. Jeden starý rybář byl padesát let ženatý. Měl mírnou, trpělivou ženu, ale velmi zřídka si udělal čas, aby jí vyjádřil své city. Konečně mu jednoho dne v zoufalství řekla: „Proč mi nikdy neřekneš, že

Začni si dopřávat volno

„… sedmého dne odpočineš…“ 2. Mojžíšova 34:21

Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet vlastní pohled na to, co je opravdu důležité, je plánovat si doby odpočinku a rekreace. Slovo rekreovat znamená „znovu vytvořit“, načerpat nové tělesné, duchovní, emocionální i vztahové síly. Odpočinek a rekreace obnoví tvou kreativitu, oživí tvou vizi a

Síla jedince (2)

„Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt…“ 5. Mojžíšova 30:15, B21

Bůh svému lidu řekl: „Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a

Síla jedince (1)

„Jdi v této své síle … Hle, já tě posílám.“ Soudců 6:14

Gedeón pocházel z rodiny, která uctívala modly, takže si nemohl myslet, že je před ním velká budoucnost. Bůh to ale viděl jinak. Řekl mu: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám“ (Soudců