Nebuď líný (2)

„Jak dlouho, lenochu, budeš ležet?“ Přísloví 6:9

Lenoch dnes neudělá to, co může odložit na zítřek, a zítra neudělá to, co může odložit navždy. Jeho nejoblíbenějším pracovním dnem je – zítra. Proto se Bůh ptá: „Jak dlouho, lenochu, budeš ležet?“ (Přísloví 6:9). Když je někdo schopný pracovat, práce je dostupná, ale ty

Nebuď líný! (1)

„Jdi k mravenci, lenochu…“ Přísloví 6:6

Co přesně znamená být lenoch? Robert Hicks jednou řekl: „Pocit, že máme na něco právo, aniž bychom byli ochotni udělat něco pro to, abychom to získali, z nás činí společnost lenochů.“ Lenocha nikdy nepřesvědčíš o jedné věci – nepřesvědčíš ho, že je líný. „Lenoch si připadá moudřejší

Jsi stále milosrdný?

„Kéž rostete v milosti…“ 2. Petrova 3:18    

Každý den svého života se budeš setkávat s příležitostmi k „růstu v milosti“. Jen k nim musíš být otevřený a vnímavý. Jedna babička slavila padesáté výročí svatby a sdílela tajemství svého dlouhodobého a šťastného vztahu: „V den svatby jsem se rozhodla, že si udělám seznam deseti

Projev jim Boží lásku

„Pohleď na tu ženu!“ Lukáš 7:44

Lukáš napsal: „V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným

Buď vděčný za Boží milost

„… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství…“     Efezským 3:8

Jednoho dne přistihli farizeové jednu ženu při cizoložství. Mojžíšův zákon mluvil jasně – musí být ukamenována, a oni byli připraveni to udělat. Tato žena se pravděpodobně domnívala, že Ježíš si myslí totéž,