Tipy pro poutníky (1)

„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13

Zapamatuj si dva důležité tipy pro svou duchovní pouť životem:1) S Bohem není nikdy žádná zkušenost zbytečná, včetně těch bolestných a obtížných. Lidem můžeme imponovat svými silnými stránkami, často s nimi ale nejlépe navážeme kontakt

Vypěstuj si vděčné srdce

„… ať má ústa hlásají tvou chválu.“ Žalm 51:17

Vděčné srdce vnímá každý den jako dar. Je jako magnet, který přejíždí dnem a sbírá důvody k vděčnosti. Takové srdce děkuje Bohu za zázrak svalů, které tvým očím umožňují číst tato slova a tvému mozku dávají schopnost je zpracovat. Děkuje Bohu za plíce, které

Přestaň otálet a udělej to!

„A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘“    Lukáš 9:61

Když prohýříš nebo ztratíš peníze, existuje šance získat je zpět. O promarněném nebo ztraceném čase to ale neplatí. Jeden z nejsmutnějších biblických příběhů najdeme ve slovech: „A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat,

Změň svůj postoj

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Cheryl si pořád stěžovala, že nevydělává dost peněz a že si nemůže dovolit koupit, co by chtěla, takže vlastně nemůže vůbec nic. Její poradkyně jí řekla: „Vy plýtváte energií na stížnosti, místo abyste se snažila dostat kupředu.“ Cheryl namítla: „Vy mi nerozumíte.

Sáhni si pro pomoc

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Poradci pomáhající lidem během odvykací kúry používají termín „nevyléčitelně jedinečný“, protože závislí lidé si myslí, že jejich problém je jedinečný. „Kdyby druzí znali můj problém, zavrhli by mě. Zápasím s tím tak dlouho, že nevěřím, že nad tím někdy zvítězím.“