Zvládnout tlaky vůdcovství

„A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.“ 2. Korintským 11:28

Kazatelé si připravují kázání, učitelé plánují hodiny, účetní chroupou čísla a mechanici opravují motory. Neexistuje ale žádná instituce vyššího vzdělávání, která by tě plně připravila na tlaky vůdcovství. To přichází až školením v praxi. Pavel vyjmenovává tlaky vůdcovství spolu

Prodáno Bohu

„Všechny věci, které jsem kdysi považoval za důležité, jsou pryč z mého života … abych mohl přijmout Krista“    Filipským 3:8-9, přel. z angl.

Dříve než objevíš Boží záměr pro svůj život, zažiješ často řadu protivenství, kvůli kterým se zřekneš věcí dočasných a uchopíš ty, které jsou věčné. Pro Pavla to znamenalo ztrátu všeho

Dostaneš se z toho

„Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty.“ Jób 8:21

Když máš zlomené srdce, přijde někdy nejprve uzdravení, a až potom odpovědi. Když se však nad tím zamyslíš, nešel bys raději s Bohem temnotou než sám světlem? Jób pravděpodobně nikdy plně neporozuměl všem ztrátám, které v životě zažil, ani tomu, proč je

Buď jedním z deseti

„Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?“ Lukáš 17:17

Jednoho dne Ježíš uzdravil deset mužů z malomocenství, které v té době bylo rozsudkem smrti, protože na něj neexistovala léčba. Kupodivu pouze jeden z nich si vzpomněl a vrátil se, aby Ježíšovi poděkoval. Co se stalo s těmi ostatními devíti? Byli příliš zaneprázdnění

Ustup a podívej se v širších souvislostech

„… otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.“        1. Korintským 16:9

Obchodní komora jednoho malého města pozvala úspěšného podnikatele, aby přišel a pronesl řeč. Místní ekonomika byla špatná a lidé byli znechucení, takže jeho úkolem bylo motivovat je. Podnikatel vzal velký kus bílého papíru a uprostřed nakreslil