Pravomoc nenahradí nejistotu

„Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě.“ 1. Samuelova 18:9, B21

Tvé reakce na úspěch někoho druhého jsou jedním z nejlepších testů, který odhalí, jaký jsi vedoucí. Raduješ se z úspěchu druhých, nebo je potají nelibě neseš? Máš pocit, že jejich požehnání nějak přišlo na tvůj úkor? Král Saul vyslal

Nebuď otrokem špatných věcí

„Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?“    Římanům 6:16, ČSP

Zamysli se nad lidmi, kteří jsou dnes ne vlastní vinou zotročeni: děti prodané obchodníkům se sexem nebo imigranti prodaní na nucené práce. To

Vědět, kdy nechat jít

„Proto opustí muž otce i matku…“ Efezským 5:31

Když jsou naše děti malé, jsme velmi zaměstnaní snahou poskytnout jim věci, jako jsou láska, ochrana, disciplína, vzdělání a autorita, a připadá nám, jako by tyto povinnosti měly trvat věčně. Tak to ale není. Ve věku kolem dvaceti let musíme dětem otevřít dveře ven do

Tvoje modlitby mohou učinit velké věci!

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Když byl D. L. Moody na dovolené v Anglii, navštívil jednu londýnskou církev, která byla duchovně mrtvá. Místní kazatel ho poznal a požádal ho, aby kázal při ranní bohoslužbě. Moody se zdráháním souhlasil. Později řekl příteli, že shromáždění bylo tak netečné, že jediné, co mohl

To, co vidí jen Bůh

„… tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Matouš 6:18

Už jsi někdy byl na koncertě, kde používali nejmodernější světelnou, audio a video techniku? Pravděpodobně jsi byl ohromen úžasnými světelnými, obrazovými a zvukovými efekty a odcházel jsi z koncertu a chválil úžasný výkon umělců. Pokud vystoupení proběhlo bez problémů, zřejmě jsi