Zvol si správný postoj

„… proměňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

Dávno předtím, než byl Williamu Jamesovi, otci americké psychologie, připsán výrok: „Největším objevem mé generace je, že lidé mohou změnit svůj život tím, že změní své postoje,“ Bůh řekl: „… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP). O našem štěstí často

Dej si pozor na sebelítost

„Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“ 1. Korintským 10:24

Sebelítost může být smrtelná. Říká manželce a matce, která tvrdě pracuje: „Nikdo tě neocení.“ Úředníkovi říká: „Podívej se, jak jsi tu důležitý, a přesto se ti nedostává pořádného uznání a platu.“ Nezaměstnanému říká: „Nemáš šanci!“ Rozvedenému: „Ztratil jsi

Bůh to udělá znovu!

„A Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup…“        1. Mojžíšova 35:14

Když se na některé události ve svém životě podíváme zpětně, vidíme, že musely být dílem Boží ruky. Jeden autor to vyjádřil takto: „Možná jste potkali někoho, kdo vás seznámil s vaším manželem či manželkou, nebo spolupracovník dal výpověď

Osvobození zajatců (2)

„… vyvedl je z temnot … zpřetrhal jejich pouta.“ Žalm 107:14

V Bibli čteme: „A když (Izraelci) ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně: vyvedl je z temnot … zpřetrhal jejich pouta.“ (Žalm 107:13-14). Bůh tě může osvobodit od všeho, co tě dnes drží v zajetí. Nejen dočasně, ale dlouhodobě:

Osvobození zajatců (1)

„Slyšel jsem jeho úpění… Znám jeho bolesti.“ 2. Mojžíšova 3:7

Izraelci byli po mnoho let otroky egyptských poháněčů, kteří je utlačovali a „ztrpčovali jim život“ (viz 2. Mojžíšova 1:14). Když se zamyslíš nad oblastmi ve svém životě, v nichž bojuješ za osvobození od starých návyků, můžeš pochopit jejich pocity bezmoci. Ať už