Ony se vrátí

„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“Přísloví 22:6

Když se tvé dítě začne batolit a mluvit, zasévej mu hluboko do srdce Boží slovo. Nezaručí ti to však, že nezabloudí. Mnozí jsme dělali chyby, než jsme konečně pochopili, co je správné. Jen se ujisti, že ví,

Nárokuješ si právo?

„… služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Máš postoj „dlužím ti“, nebo „dlužíš mi“? Co nám dává pocit oprávněnosti? Najdeme to uprostřed samotného slova oprávnění: „právo“. Předpokládáme, že nám lidé něco dluží, protože v jejich životě máme právo jako manželka, manžel, matka, bratr, dcera, přítel, pastor, dárce, zaměstnanec, nadřízený a podobně. Považujeme

To nejdůležitější o penězích

„Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá…“ Přísloví 13:7

Bible říká: „Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění“ (Přísloví 13:7). Je požehnáním mít věci, které si můžeš koupit za peníze, pokud přitom neztrácíš ze zřetele to, co se koupit nedá. Za

Snaž se být laskavější

„… byli jsme mezi vámi laskaví…“ 1. Tesalonickým 2:7

Buldozery se výborně hodí pro demolici, na stavbu jsou ale nepoužitelné. Měj před očima tento příklad a zeptej se sám sebe: Používám sílu své osobnosti a moc svého postavení k tomu, abych vnutil lidem svou vůli a přiměl je dělat věci podle mých

Začni rozjímat nad Písmem

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Andrew Murray napsal: „Existuje přímá souvislost mezi mírou úspěchu v životě a časem, který trávíš rozjímáním nad Božím slovem.“ Bůh řekl Jozuovi: „Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom