Pracuj na svém vnitřním já (1)

„…vnitřně se den ze dne obnovujeme.“ 2. Korintským 4:16

Pavel píše: „…i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme“ (2. Korintským 4:16). Existuje tvoje vnější „já“; tvoje tělo, pověst a osobnost. A existuje vnitřní „já“; tvůj charakter, duch a duše. Vnější „já“ je to, co každý vidí, vnitřní „já“

Kopání studní, které nedrží vodu!

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne…a vytesali cisterny…jež vodu neudrží.“  Jeremiáš 2:13

Máš pocit, že něco chybí ve tvém životě? Běháš z jednoho místa na druhé a od jednoho člověka k druhému, abys to našel? Dokud nepostavíš Boha do středu svého života, budeš kopat „cisterny, jež vodu neudrží“.

Buď v tom horlivý

„Stavěli jsme hradby dále…“ Nehemiáš 3:38

Nehemiáš postavil jeruzalémské zdi za méně než dva měsíce. Jak to dokázal? Horlivost! Vzdal vysoce profilové zaměstnání, zvítězil nad houževnatou opozicí a horlivě pracoval. „Stavěli jsme hradby dále…protože lid byl srdcem při práci“ (Nehemiáš 3:38). Ale nejdříve čteme: „Řekli mi: ,…Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a

„Pojďte a uvidíte“

„Šli tedy, viděli…a zůstali…u něho.“ Jan 1:39

Janovi a Ondřejovi nestačilo naslouchat Janu Křtitelovi. Mnozí z nás by byli spokojeni, kdyby byli nablízku nejslavnějšímu evangelistovi národů. Mohl by existovat lepší učitel? Ano. A když Jan a Ondřej potkali Ježíše, toho, o kterém Jan Křtitel mluvil, opustili Jana a následovali Jeho. Všimněte

Neupusť ten míč

„Komu však scházejí, je…krátkozraký…“  2. list Petrův 1:9

Brian Dyson, bývalý předseda představenstva společnosti Coca Cola, pronesl zahajovací projev v Georgia Tech v roce 1996. V něm řekl: „Představte si život jako hru, ve které žonglujete s pěti míči ve vzduchu. Pojmenujete je: práce, rodina, zdraví, přátelé a duch. Brzy