Zaktivizuj svou víru (1)

„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Často jsme tak ponořeni do toho, co vidíme, cítíme a slyšíme, že jednáme podle našich přirozených smyslů místo toho, abychom jednali podle duchovních smyslů. „…Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení…“ (1. Petrova 1:5). Tvoje víra je to, co aktivuje Boží moc. Než se z kamene

Neboj se selhání (4)

„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Šalomoun píše: „Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci“ (Přísloví 14:4). Pokud trváš na tom, že budeš mít vždycky pěknou, upravenou stáj, pak budeš mít prázdnou stáj. Pokud chceš velkou sklizeň, budeš potřebovat velkého vola s velkou

Neboj se selhání (3)

„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Žalmista napsal: „Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl“ (Žalm 119:67). Tím, že to dělal špatně, se nakonec naučil dělat to správně. Pravda je taková, že když selžeš v jedné oblasti, může tě to donutit k prozkoumání oblastí jiných. Většina

Neboj se selhání (2)

„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

I nejlepší baseballoví hráči trefí míč jen asi třikrát během deseti nadhozů. Jak mohou žít s tak vysokou mírou selhání? Tak, že se zaměřují na zákon průměru. Vědí, že když budou neustále trénovat odpaly, budou úspěšní. V roce 1952 běžel Roger Bannister na olympijských

Neboj se selhání (1)

„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Dokud nepřekonáš strach ze selhání, nebudeš schopný čelit možnému risku. Důležitá věc k zapamatování je, že když selžeš, nemáš to vzdávat. Dějiny ukazují, že selhání se může ve skutečnosti stát mostem k úspěchu. Napoleon byl čtyřicátý druhý ve třídě se čtyřiceti třemi žáky, ale