Zkoušky

„Mějte z toho jen radost…když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“ Jakub 1:2

Jakub píše: „Mějte z toho jen radost…když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti…abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků“ (Jakub 1:2-4). Petr píše: „…nebuďte zmateni výhní zkoušky, která

Stárnutí

„…i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.“ 2. Korintským 4:16

Víš, jak poznáš, že stárneš? Když se začnou tvá kolena podlamovat; když se hádáš o to, které lepidlo na zubní protézu je nejlepší; když sedíš v houpacím křesle a nemůžeš ho rozhoupat; když dohoří první svíčka na tvém narozeninovém dortu

Přejít do dospělosti (2)

„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Petr píše: „…neodplácejte zlým za zlé…“ (1. Petrova 3:9). Když jsi v ohni, tak místo toho, aby ses bránil a snažil se druhou osobu usměrnit, modli se! „…žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání“ (1. Petrova 3:9). „…zdržuj jazyk od zlého…“
(1.

Přejít do dospělosti (1)

„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Někteří z nás duchovně nevyrostli. „Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil… Proto nezůstávejme u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti…“ (Židům 5:12; 6:1). Stejně tak jako existují známky fyzického růstu, existují typické znaky duchovní dospělosti,

V Božím Slovu je odpověď

„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo…“ Žalm 119:130

V Božím Slovu je odpověď, kterou potřebuješ, ale musíš ho číst! Řekneš: „Nejsem si ale jistý, kde začít.“ Zde je několik užitečných veršů z Písma:
Když si děláš starosti: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“
(1. Petrova