Nespěchej do tohoto vztahu

„A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.“        1. Mojžíšova 2:22

Trpělivost je obtížná dovednost, pokud jde o vztahy. Platí to především tehdy, když se cítíš osamělý, prázdný a neúplný. Když v takovém stavu jsi, může se stát, že předčasně vystartuješ a uděláš rozhodnutí založené

Zvol si vyšší cestu

„… neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku…“ 1. Petrova 3:9

Říká se, že hloubka tvého zranění určuje rozsah tvé reakce. Takže je pravděpodobné, že když tě někdo zraní, tvým prvním impulzem bude odplata. Ať ale prožiješ jakoukoliv momentální satisfakci, vždy bude následovat dlouhodobý pocit lítosti. Proč to tak je? Protože víš,

Závist je problém

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“ 1. Petrova 4:10

Jeden poradce se vyjádřil o závisti: „Když rozhoupáme houpačku závisti, za chvíli se ocitneme úplně dole, zatímco důvod naší nespokojenosti se vyhoupne vysoko nad nás. V tomto nerovnovážném stavu je to vždy naše žádostivost, která nás ovládne. Závistivec se stává nevděčným

Postoj, který vše přemáhá

„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Životní zklamání tě mohou dovést až do bodu, kdy začneš vidět svoji budoucnost příliš černě. Obestírá tě pesimismus, tvoje sebevědomí prudce klesá, bojíš se jít do jakéhokoliv rizika, zahazuješ skvělé možnosti, stěžuješ si na nespravedlivý život

Věříš tomu?

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít … Věříš tomu?“    Jan 11:25–26

Zápasíme s myšlenkou vlastní smrtelnosti. Říká se, že Florence Nightingalová se tak bála smrti, že po krymské válce lehla do postele a v podstatě tam zůstala až do své smrti v roce 1910. Chuck